Tisztelt Sporttárs!

 

Az egyesület 2017.05.29-én (hétfő) 17- órakor tartja az évi rendes közgyűlését.

Helye: MH AA Művelődési Központ, az előző évek gyakorlatának megfelelően.

Cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14.

 

Napirendi pontok a következők:

1. Beszámoló a 2016. évi gazdálkodásról és sporteredményekről

2. A Számvizsgáló bizottság beszámolója

3. A 2017. év gazdálkodási és sport feladatai

4. Alapszabály módosítás

5. Tájékoztatás a sportfegyverek és minősítések helyzetéről

6. Egyebek

Kérem, az évi tagdíját, vagy a versenyengedélyét ha még nem rendezte, a közgyűlésig szíveskedjen pótolni.

Adója 1%-át egyesületünk köszönettel fogadja, számlavezetőnk OTP Szentendre
Számlaszámunk: 11742087-20061124-00000000
Adószám: 18668016-2-13

Számítunk minden egyesületi tag aktív részvételére!

Amennyiben a közgyűlésen megjelentek létszáma nem teszi lehetővé a határozatképességet, abban az esetben, 2017.05.29-én 17,30 órakor ismételt közgyűlést hívunk össze, változatlan napirendi pontokkal. A megismételt közgyűlés létszámtól függetlenül határozatképes.

Szentendre, 2017.05.12.

                                                           Tisztelettel:

                                                                            Dr. Ronkovics József s.k.
                                                                                      HKLK Elnök

Kérem a meghívó kézhezvételét nyugtázza!